Selskabet lægges i dvale

Fugleskydningsselskabet af 1788 for Vordingborg og Omegn den 17. maj 2022.

Direktionen har enstemmigt besluttet at lægge Fugleskydningsselskabet af 1788 for Vordingborg og omegn i dvale indtil videre.

Beslutningen er truffet på baggrund af to væsentlige forhold.

1. De afledte konsekvenser af coronaepedemien med aflysninger af de faste arrangementer, herunder generalforsamlinger og afvikling af fugleskydninger i 2020 og 2021.

2. Den vigende medlemstilgang samt en manglende generel opbakning til selskabets arrangementer i de seneste år. Det har efterladt “Tordenskjolds Soldater” med en uforholdsmæssig stor arbejdsbyrde. Selskabet takker for indsatsen.

Det er direktionens håb, at det på et senere tidspunkt vil være muligt at genoptage de traditionsrige fugleskydninger i Vordingborg og omegns ældste selskab.

Indtil videre forbliver formand, ceremonimester, teltmester, kassemester og lademester på deres positioner, såfremt selskabet skal genoplives.

På direktionens vegne

Per Hinrichsen
Formand for Fugleskydningsselskabet af 1788 for Vordingborg og Omegn