Nordisk fugleskydning 2015

Fugleskydningen er spækket med traditioner, og sådan skal det være. Det er med til at binde selskabets 227 årige historie sammen og trækker spor ned igennem de mange generationer af skytter, der har øvet sig i skydningens ædle kunst.

Allerede dagen inden – om lørdagen var det store telt sat op og skydebanerne rigget til. Søndag den 21. juni 2015 var alt klar allerede fra morgenstunden og fuglene var sat op på de høje master.

Årets fugleskydning for Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og omegn af 1788 blev afholdt på et jordstykke under Rosenborg gods, der ligger langt ude på Knudshoved Odde. Man var dog ikke i tvivl om, at man var kommet til det rigtige sted. Ude fra vejen blev man mødt af en imponerende flag alle, der ledte til en stor parkeringsplads og det store telt.

KanonsalutDagen åbnes med en parade med selskabets gamle fane på højre fløj. Den nytiltrådte formand, garnisonskommandant oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen, erklærede fugleskydningsdagen for åben og befalede et minuts stilhed til ære for en falden kammerat. Derefter ledte han paraden på den obligatoriske march rundt om fuglene for at vise dem ære. Åbningen af dagen blev til sidst markeret med en salut fra den store kanon.

Våbnene der anvendes til fugleskydning er forladegeværer. Dels Remington model 1867 dels perkussionsstangriffler udført af bøssemager Jonas Jensen Rohding, Næstved omkring 1820. Stangriflen vejer ca. 25 kg, men det er ingen hindring for selv små kvinder. Ladesvendene skal bære våbnet hen til anlægget.

Mette og bøssenDer bliver skudt mod to slags mål. Det ene er en ti-delt ringskive på ca. 100 meters afstand. Efter der er afgivet skud kan skytten trække skiven til sig med et sindrigt system, næsten som på rigtige skydebaner. Det andet mål er fuglen – eller fuglene, for dem er der to af. Den ene fugl er mål for Remington’erne og det andet er mål for stangriflerne. Det giver en god konkurrence og så bliver der udtrukket to fuglekonger. Fine var fuglene, da de blev sat op, men i løbet af dagen blev de mere ramponerede af de mange skud fra de højkalibrede forladegeværer og Remington’erne.

Skytterne får udleveret geværerne, når de skal skyde. Så har ladesvendene ladt geværet med krudt og kugle. Det er en længere proces, hvor man skal være meget omhyggelig. Der skal være den rigtige mængde krudt og kuglen skal stampes grundigt.

Fuglen er forsynet med 16 skydemål, som skal skydes ned i en bestemt rækkefølge. Når en skytte har nedskudt et skydemål modtager han en præmie. Samtidig bliver der trukket en heldig vinder blandt selskabets medlemmer. Fuglekonge bliver den, som nedskyder brystpladen. Hvert femte år gennemføres Nordisk Fugleskydning. Det har fundet sted siden 1905 og skete så også i 2015 og her tilfalder fuglekongeværdigheden det medlem, der bliver udtrukket. Det synlige bevis for fuglekongeværdigheden ved de nordiske fugleskydninger er Margrethekæden, der bliver overleveret af den tidligere fuglekonge.

Storstrøms Tambourkorps spillede under frokosten.
Storstrøms Tambourkorps spillede under frokosten.

Midt på dagen var der frokost i det store telt. Menuen stod på øldampet kylling med flødestuvede kartofler og salat. Øldampningen bestod i, at kyllingen fik stukket en halvfyldt dåseøl med diverse kryderier ind i enden. Efter fem kvarter på grillen, var de færdige og lækre. Frokosten blev indledt af formanden, Per Lorenz Hinrichsen, og selskabets ceremonimester, godsejer af Rosenborg Peter Oxholm Tillisch. Frokosten var desuden med musikalsk ledsagelse af Sydsjællands Tambourkorps fra Vordingborg Kaserne.

Efter frokosten fortsatte skydningen og hyggen indtil de sidste skydemål var nedskudt, præmieuddelingen kunne gennemføres og fuglekongerne udnævnt.

Det var en god dag, den 21. juni 2015.

Fuglekonger for stangriffel Lasse Hansen (tv) og Niels Sawman Brandt
Fuglekonger for stangriffel Lasse Hansen (tv) og Niels Sawman Brandt