Ladning af forladegeværer

Ladeprocessen skal følges nøje, så skuddet kan afgives uden risiko for skytten. Ladningen foregår ved ladebordet, hvor alle ingredienserne og hjælpemidlerne er placeret efter en fastlagt plan. På den måde ved ladesvendene altid, hvor tingene er.

Et forladegevær lades gennem løbet ved først at putte krudtladning i og derefter et projektil, som bliver slået i bund med en ladestok. Ladningen foretages af en ladesvend.

LadestokFørst tages projektilet, som måles for at sikre, at det passer i løbet på geværet. Derefter hældes krudt i et målebæger og krudtet hældes derefter direkte i løbet. Nu sættes en skumprop i løbet og ovenpå et klippet tyndt stykke stof. Oven på lægges projektilet.

Nu bankes projektilet i løbet med en kort ladestok. Når den ikke kan komme længere tages en lang ladestok og ladesvenden banker projektilet helt i bund. Som sidste kontrol på at projektilet er helt i bund, lader han ladestokken falde ned i løbet. Hvis den springer op igen, er projektilet helt i bund. I gamle dage har ladesvendene sikkert været hurtigere om at lade. I dag tager hele processen lige under fem minutter.

Så er geværet klart til skud.