Kunsten at lade en forlader

Jørgen Skov Jørgensen er langvarigt medlem af Fugleskydningsselskabet og samtidig er han passioneret skytte med egen bøsse, og det er ikke nogen hvilken som helst bøsse.

Tekst og fotos: Niels Sawman Brandt

Bøssen, som Jørgen pointerer, at det hedder, er fremstillet af Carl Heinrich Delcomyn i midten af 1850’erne. En af datidens suveræne bøssemagere.

Bøssen er en 18 mm stangriffel og er en del mindre end de stangrifler, som selskabet råder over. Der er langt fra de cirka 23 kilo tunge stangrifler til Jørgens 5 – 6 kilo tunge bøsse.

Som alle stangrifler er Jørgens bøsse en forlader. Det betyder, at man skal gå meget omhyggeligt til værks under ladningen forklarer Jørgen.

– En afbrydelse kan hurtigt medføre, at man har glemt, hvor man er i processen, så må man tømme bøssen og begynde forfra. Det ville ikke være så godt, hvis man kom to gange ladninger eller to kugler i løbet, siger Jørgen.

For at illustrere ladningen åbner Jørgen sin krudtkasse, hvor han opbevarer alle sine remedier. Der er små plastbøtter med en helt afmålt krudt mængde, der er filtpropper, der er patches smurt i hvalolie, der er 18 mm kugler og endelig er der hænghætter.

– Først hældes krudtet i løbet. Derefter sættes en filtprop i. Den stødes i bunden med ladestokken for at holde krudtet på plads. Så lægger man en rund patch over løbet. Den er smurt i hvalolie, så det smører bedre, når man støder kuglen i bund. Til slut sættes ladestokken i løbet som et signal til at bøssen er ladt, forklarer Jørgen.

Som en ekstra sikkerhed har ladestokken to markeringer. En markering, hvis løbet er tomt og en markering, hvis bøssen er ladt. Så er det tydeligt at se, om der er krudt i bøssen. Jørgen elsker at være sikker i sin sag.

Carl Heinrich Delcomyn (20. december 1807 i Hellebæk – 7. juni 1864 i Odense) var en dansk militær bøssemager. Carl Heinrich stod i lære hos faderen og tog i 1825 som svend til København, hvor han i 1834 blev udnævnt til regimentsbøssemager ved 1. Jydske Infanteri Regiment på Sølvgades Kaserne. I 1849 fik han borgerskab i København og begyndte selvstændig virksomhed.

C.H. Delcomyn leverede også civile våben på bestilling til det bedre borgerskab. Han var en af sin tids bedste danske bøssemagere med en betydelig civilproduktion. Kvaliteten var særlig god og kunne måle sig med internationale standarder.