Invitation til fugleskydning – søndag den 18. juni 2017 kl. 08.00

Det foregår på Knudshoved Odde, hvor Godsejer Peter Oxholm Tillisch, som traditionen byder, stiller et areal til rådighed – følg skiltene.
Vi har bestilt godt vejr, men stiller alligevel telt op.

PROGRAM

Kl. 08.00
Fanemarch rundt om fuglene. Velkomst / indskrivning
Hovedskydning med forlader (stangriffel) til fugl – skydning hele dagen.
Indskud: 140,00 kr.

Skydning med remmington til fugl –skydning hele dagen: Indskud: 120,00 kr. Begge skydninger: Ialt 250,00 kr.  Præmier sølvtøj. Også på trækning til alle medlemmer og trækning af årets fuglekonge.

Præmieskydning  (på skiver med Remington):
Der skydes 3 skud i én skive á kr. 40,00 – frit antal skydeskive
1.    præmie: 600 kr. + 6 flasker vin
2.    præmie: 400 kr. + 4 flasker vin
3.    præmie: 200 kr. + 2 flasker vin

Præmieskydning stopper, når begge fugle er skudt ned, eller senest kl. 15.30.
Rifler kan lejes mod et mindre gebyr.  Der er professionelle ladere til rådighed.

Kl. 12.00
Frokost for deltagerne og gæster. Underholdning af Storstrømmens Tambourkorps.
Frokosten kan bestilles i teltets kantine og koster 100 kr., som betales om morgenen ved bestilling. Drikkevarer m.v. kan købes i cafeteriet. Direktionen henstiller, at man køber drikkevarerne her.

Præsentation af sidste års fuglekonges skive.

Kl. 13.00 
Skydningen fortsætter.

Kl. 16.00
Præmieuddeling og afslutning afsløring af, hvem der er trukket af skyttekongen ved hovedskydningen som årets FUGLEKONGE. Nedtagningshjælpere er velsete!

 HUSK at medbringe: våbentilladelse til jeres våben og det gode humør.
  
Indbetalingskortet, 220 kr., skal ifølge lovene og af hensyn til kassereren være indbetalt inden skydedagen via pengeinstitut på 6220 – 1043304, dvs. betaling inden den 10. juni 2017.  

Kontingent: 220,00 kr., kan dog undtagelsesvist betales på skydepladsen om morgenen.

Der er opstilling af banen, telt m.v. den 17. juni kl. 08.00. Hjælp modtages gerne. Besked til Teltmesteren, Daniel Manley. Vi mødes på Rosenfeldt. Der vil være mulighed for indskydning fra. 1030.

Slut op om vort gamle selskab (Vordingborgs ældste forening)! Hjælp til med at hverve nye medlemmer.  Vi skulle gerne fortsat være nok til at bevare traditionerne og gerne udbygge disse.

Medlemskab koster 220 kr., der er ingen pligt til at være fuglekonge, hvis man meddeler det til direktionen inden skydningen. 

Med venlig hilsen

Direktionen