Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag den 24. marts 2020 indbyder Fugleskydningsselskabet til generalforsamling, hvor vi begynder med spisning kl. 18.00. Ledsagere er velkomne. Selve generalforsamlingen begynder klokken 19.00.

I år har vi ikke mulighed for at afholde generalforsamlingen som vi plejer på Rosenfeldt Gods. Til gengæld har vi fået lov til at være på KFUM Soldaterhjem, Vestervej 3, 4760 Vordingborg

Hovedret + Kaffe og Kage: 80 kr. (betales ved kassen)
Vand er gratis. Herudover kan der købes sodavand.

Bindende tilmelding til spisning påkrævet senest 20. marts 2020 til Steen Munthe-Brun på tlf. 55 72 69 58 eller på mail: smbrun@stofanet.dk.

Parkering kan finde sted på Sundhedscentrets parkeringsplads på Sankelmarksvej.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent 2019 220 kr.

Indskud stangriffel: 140 kr.
Indskud remington: 120 kr.
Begge: 250 kr.
Præmieskydning: 40 kr.
Præmier som sidste år

6. Valg til direktion
På valg:

Formand: Per Hinrichsen (Modtager ikke genvalg)
Kassemester: Vibeke Petersen (genvalg). Assistent skal udpeges.
Ceremonimester: Peter Oxholm Tillisch (genvalg)
Teltmester: Daniel Manley (genvalg)
Våbenmester: Lasse Hansen (genvalg)

7. Valg af revisorer: Direktionen foreslår Henrik Lejre og Jens Gabriel
8. Skydedag
Direktionen har besluttet Lørdag den 20. juni 2020 kl. 8.00 samme sted som vanligt.
9. Listeførere: vælges på dagen
10. Fanebærer: Formanden
11. Kantine – skydedag
12. Evt.