Generalforsamling 2019

Den ordinære generalforsamling for Fugleskydningsselskabet blev afholdt onsdag den 27. marts 2019 med deltagelse af pårørende.

Generalforsamlingen begyndte traditionen tro klokken 18.00 med spisning, der var tilberedt af Jacob Lind.

Derefter blev generalforsamlingen afholdt efter dagsordnen jf. vedtægterne.

Læs referatet her…Referat fra Generalforsamling i Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og Omegn af 1788 27. marts 2019

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
  Læs formandens beretning her… Formandens beretning 27 MAR 2019
 1. Aflæggelse af regnskab ved kassereren
  Resultatopgørelse for 2017…Reslutatopgørelse Fugleskydning 2017
  Resultatopgørelse for 2018…Reslutatopgørelse Fugleskydning 2018
 1. Fastlæggelse af kontingent 2019 (220 kr.)
  Indskud stangriffel: (140 kr.)
  Indskud remington: (120 kr.)
  Begge: (250 kr.)
  Præmieskydning: (40 kr.)
  Præmier (som sidste år)
 1. Valg til direktion
  På valg:
  Formand: Per Hinrichsen (genvalg)
  Kasserer: Vibeke Petersen (genvalg). Assistent udpeges.
  Ceremonimester: Peter Oxholm Tillisch (genvalg)
  Teltmester: Daniel Manley (genvalg)
  Våbenmester: Lasse Hansen (genvalg)
 1. Valg af revisorer: Direktionen foreslår Henrik Lejre og Jens Gabriel
 2. Skydedag
  Direktionen har besluttet søndag den 16. juni 2019 kl. 8.00 samme sted som vanligt.
 1. Listeførere: vælges på dagen
 2. Fanebærer: Formanden
 3. Kantine – skydedag
 4. Evt.