Fugleskydning ved godset Rosenfeldt

Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og omegn af 1788 afholder sin traditionsrige fugleskydning på Knudshoved Odde. Alle er velkomne til at besøge fugleskydningen.

Tekst og foto: Niels Brandt

Fugleskydningen gennemføres i år søndag den 19. juni og bliver afholdt på et jordstykke under Rosenfeldt gods, der ligger på Knudsskovvej på Knudshoved Odde lige øst for Knudsskov. Man er ikke i tvivl om, at man var kommet til det rigtige sted. Ude fra vejen blev man mødt af en imponerende flagalle, der leder til skydepladsen.

Dagen begynder klokken 08.00 med en kanonsalut og march rundt om fuglene. Herefter skydes til ringskive og fugle indtil klokken 12.00, hvor der spises frokost med musikalsk underholdning af garnisonens Tambourkorps. Klokken 16.00 er der præmieuddeling samt afsløring af årets fuglekonge.

Våbnene der anvendes til fugleskydningen er forladegeværer. Dels Remington model 1867 dels perkussionsstangriffler. Stangriflen vejer cirka 25 kilo, men det er ingen hindring for selv små kvinder. Ladesvendene bærer våbnet hen til skydeanlægget.

Mette og bøssen
Mette Mørup Rasmussen er medlem i
fugleskydningsselskabet og synes, at
det er udfordrende at skyde den store
stangriffel.

Der bliver skudt mod to slags mål. Det ene er en ti-delt ringskive på 100 meters afstand. Det andet mål er fuglen – eller fuglene, for der er to. Den ene fugl er mål for Remington’erne og det andet er mål for stangriflerne. Det giver en god konkurrence og så bliver der udtrukket to fuglekonger. 

Alle medlemmer – også firmaer – får mulighed for at vinde præmier. Det gælder uanset om man deltager på dagen eller ej blot man har betalt sit kontingent. Det sker, fordi hver skytte skyder for et fraværende medlem. Præmierne ved fugleskydningen er unikke. Fugleskydningsselskabet for Vordingborg og omegn er det eneste selskaber, der stadig har sølvtøj som præmier.

Fugleskydningen er en århundrede lang tradition med rødder tilbage til 100 årskrigene i 1337 – 1453. Dengang, hvor det var vigtigt at byens borgere kunne bidrage med byens forsvar mod de omvandrende hære.

Profilbillede
Træfuglen, der bliver skudt efter er udstyret med en
række metalbeslag , som skal nedskydes i en særlig
rækkefølge. Brystpladen er særlig vigtig, for den afgør,
hvem der bliver fuglekonge. 

I Danmark begyndte fugleskydningsselskaberne at dukke op i perioden efter stavnsbåndets nedlæggelse i 1788. I Vordingborg skete det den 20. juni samme år, hvor ” Det borgerlige forenede skydeselskab i Wordingborg” blev stiftet efter initiativ fra omegnens godsejere og officerer ved Sjællandske Dragonregiment, der var garnisoneret i Vordingborg.

Yderligere information
Niels Brandt
Mobil: 6072 1262