Fugleskydning søndag den 16. juni 2019 klokken 08.00

Den årlige fugleskydning afholdes på Knudshoved Odde, hvor Godsejer Peter Oxholm Tillisch, som traditionen byder, stiller et areal til rådighed – følg skiltene. 
Vi har bestilt godt vejr, men stiller alligevel telt op.

SKYDNINGER
Hovedskydning med stangriffel til fugl
Skydning hele dagen. Indskud: 140,00 kr.

Skydning med remmington til fugl
Skydning hele dagen: Indskud: 120,00 kr.
Begge skydninger: Ialt 250,00 kr.

PRÆMIER
Præmierne er sølvtøj. Også på trækning til alle medlemmer og trækning af årets fuglekonge.

Præmieskydning  på skiver med Remington
Der skydes 3 skud i én skive á kr. 40,00 – frit antal skydeskive

  1. præmie: 600 kr. + 6 flasker vin
  2. præmie: 400 kr. + 4 flasker vin
  3. præmie: 200 kr. + 2 flasker vin

Præmieskydning stopper, når begge fugle er skudt ned, eller senest kl. 15.30.

Rifler kan lejes mod et mindre gebyr.  Der er professionelle ladere til rådighed.

PROGRAM
08.00

Fanemarch rundt om fuglene. Velkomst  og indskrivning.

12.00
Frokost for deltagerne og gæster. Underholdning af Storstrømmens Tambourkorps.
Præsentation af sidste års fuglekonges skive.

Frokosten skal i år betales senest den 01. juni på 6220 – 1043304 og koster 120 kr. Dette er samtidig tilmelding til årets fugleskydning. Fugleskydningen findes også under “Arrangementet” tilmeld antal deltagere.
Drikkevarer m.v. kan købes i cafeteriet. Direktionen henstiller, at man køber drikkevarerne her.

13.00
Skydningen fortsætter.

16.00
Præmieuddeling og afslutning afsløring af, hvem der er trukket af skyttekongen ved hovedskydningen som årets FUGLEKONGE. Nedtagningshjælpere er velsete!

HUSK at medbringe: våbentilladelse til jeres våben og det gode humør.

Indbetalingskortet, 220 kr., skal ifølge lovene og af hensyn til kassemesteren være indbetalt inden skydedagen via pengeinstitut på 6220 – 1043304, dvs. betaling inden den 12. juni 2019. 

Kontingent: 220,00 kr., kan dog undtagelsesvist betales på skydepladsen om morgenen.

Banen, telt m.v. opstilles lørdag den 16. juni kl. 08.00. Hjælp modtages gerne. Besked til Teltmesteren, Daniel Manley.
Vi mødes på Rosenfeldt gods. Der vil være mulighed for indskydning fra. 1300.

Slut op om Vordingborgs ældste forening! Hjælp til med at hverve nye medlemmer.  Vi skulle gerne fortsat være nok til at bevare traditionerne og gerne udbygge disse.

Medlemskab koster 220 kr., der er ingen pligt til at være fuglekonge, hvis man meddeler det til direktionen inden skydningen.